Nézelődjön digitális kertünkben!

Itt időről-időre közzétesszünk néhány, az iroda dolgozói által készített, az informatika és a jog területével kapcsolatos, eltérő mélységű gondolatokat, illetve a más weboldalokon közzétett ilyen publikációinkat, eseményeket.

Ügyvédi informatika a járványügyi veszélyhelyzet idején - HU


{ dr. Homoki Péter / 20.12.01 }

Az In Medias Res 2020/02. számában jelent meg a tanulmány. A “történelem számára” ismerteti, hogy a 2020. évi veszélyhelyzet alatt milyen intézkedések érintették az ügyvédi működést (bíróságokon, hatóságokon, kamarában stb.), egy kis összehasonlítást is megengedve az 1918. évi hasonló korlátozásokkal, és néhány külföldi példával. Majd bemutatja egy, a Kollégák Facebook ügyvédi csoportban meghirdetett, online űrlapon végzett felmérés eredményeit is. Végül bemutatja a videokonferencia-eszközök használatával kapcsolatos hazai 2020. évi új szabályozást és röviden kitér az írásbeliség kérdéseire is.

/Tovább/

Írásbeliség a járványügyi veszélyhelyzet idején


{ dr. Homoki Péter / 20.07.20 }

Az ArsBoni oldalán jelent meg az a tanulmány, amely a digitális írásbeliséggel kapcsolatos, akkor időszerű kérdéseket igyekezett megválaszolni, mint amilyen a cégszerűség jelentése elektronikus aláírás esetén vagy az AVDH használatának kérdése.

/Tovább/